คำถามนี้ยังคงทำไม่สำเร็จ ผมขอโทษด้วยที่ทำให้คุณไม่พอใจ ข้อผิดพลาดในการทำงานของฉันคือความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับคำถามของคุณ ขอให้คุณชี้แจงคำถามเพิ่มเติมเพื่อที่ผมจะได้ทำความเข้าใจความต้องการของคุณและรับมือกับมันได้โดยถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำถามดังกล่าวยังคงไม่สามารถทำข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ทำให้คุณไม่พอใจสล็อต888เนื่องจากมีความผิดพลาดในการทำงานของฉันทำให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำถามของคุณ ขอให้คุณอธิบายเพิ่มเติมเพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจความต้องการของคุณและสามารถรับมือกับมันได้อย่างถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อ Z97Pro Gamer เชื่อมต่อหรือเปิดใช้งาน TPM และต้องการเข้ารหัสบนฮาร์ดดิสก์ภายในของคุณจะส่งคำขอไปยังฮาร์ดดิสก์เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์สามารถรับรองการเข้ารหัสได้ เมื่อต้องการรับรองการเข้ารหัส คุณอาจต้องกรอกรหัสผ่านหรือรหัสความปลอดภัยอื่น ๆ ที่คุณกำหนดไว้ก่อนที่ฮาร์ดดิสก์จะสามารถทำงานได้