สามารถหยอดเหรียญเพื่อดื่มน้ำสะอาดได้แล้ว

ในประเทศไทยได้เปิดให้บริการเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่สามารถใช้เหรียญเข้าไปหมุนเพื่อดื่มได้แล้ว
อย่างไรก็ตามการใช้ระบบการจ่ายด้วยเหรียญอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบางราย เช่น ผู้ที่เดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถไฟ ซึ่งอาจไม่ได้มีเหรียญเพียงพอหรือไม่สะดวกในการหาเหรียญเพื่อใช้ในการดื่มน้ำ
นอกจากนี้การใช้ระบบการจ่ายด้วยเหรียญอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการใช้งานไม่ได้ของเครื่องดื่มหยอดเหรียญในบางครั้ง เนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือความเสียหายของเครื่อง
ดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเลือกเครื่องดื่มที่สามารถใช้บัตรเครดิตหรือเงินสดในการชำระเงินเพื่อการดื่มได้